top of page

Cliëntgerichte Experiëntiële invalshoek 

Psychotherapie kent verschillende wetenschappelijk onderbouwde invalshoeken. Een daarvan is cliëntgerichte - experientiële psychotherapie of persoonsgerichte therapie.  Maar was betekent dit? 

Binnen deze invalshoek staat het proces van groei en ontwikkeling centraal.  Het is een vorm van therapie die gericht is op duurzame persoonlijkheidsveranderingen.  

 

De focus in therapie ligt niet enkel op symptomen of klachten.  Binnen therapie wordt gekeken om een doorleefde en doorvoelde verbinding te verkrijgen tussen je emoties, je gedachten en je gedrag en de huidige klachten en symptomen om zo je huidige situatie en/of je geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken.  Een diepgaander inzicht krijgen in jezelf, in je mogelijkheden en je beperkingen zorgt ervoor dat symptomen afnemen en verdwijnen. 

bottom of page