top of page
gradient Ocean

Supervisie

​In supervisie staat je eigen functioneren centraal en leer je reflecteren op je eigen werkervaringen. Supervisie helpt om je bewuster te worden van je eigen stijl en de onderliggende betekenissen.  Het is een moment om te reflecteren, om je blinde vlekken te leren ontdekken en om je eigen werkpunten te formuleren. Dit leidt tot een optimaler functioneren.

Wie kan bij mij terecht voor supervisie? 

Supervisie is mogelijk voor zowel therapeuten in opleiding als voor meer ervaren therapeuten en mensen die in een begeleidingscontext te werk gesteld zijn, ongeacht het denkkader.  Supervisies kunnen zowel individueel als in groep ingepland worden.   

 

Werkwijze

Indien je meer informatie wenst of een afspraak wenst te maken, kan je telefonisch of per mail contact opnemen.  Tijdens therapeutische sessies en/of supervisies ben ik telefonisch niet bereikbaar.  Laat gerust een bericht na of neem contact op via mail,  dan contacteer ik je terug. 

Individuele supervisie

Bij opstart vraag ik je om op voorhand kort wat informatie door te sturen omtrent je achtergrond (opleiding), werkervaring (en huidige setting) en ook je doelgroep waarmee je werkt.  

Ik begin een supervisietraject altijd met een eerste gesprek waarbij we je vraag naar supervisie en je  supervisietraject en -doel die je voor ogen hebt duidelijk afstemmen.

Wat er in supervisie aan bod komt dat bepaal je zelf.  Thema's die mogelijk aan bod kunnen komen zijn oa.: specifieke cliëntcasussen; omgang met collega's en werksetting, thema's naar zelfzorg en emotionele hygiene... 

Ik ga graag met je aan de slag met cases die je aanbrengt (schriftelijk, audio- of video-opnames).  Ik vraag je dan ook om je supervisie op voorhand voor te bereiden en na een supervisie vraag ik om een reflectie te schrijven over de voorbije supervisie.

​​Groepssupervisie 

Je kan ook voor een groepssupervisie bij terecht.  In een kleine groep  (2, 3 of 4 deelnemers) gaan we samen aan de slag met persoonlijke leervragen.

Ieder groepslid kijkt mee met de leervragen en het proces van de ander en deelt ook eigen leervragen.  Het is een interactief proces waarbij geleerd wordt met en aan elkaar.  Als supervisor begeleid ik jullie te reflecteren op jullie professioneel functioneren, in het zoeken van antwoorden op de problemen die je tegenkomt en in het vinden van handvaten in jullie groeiproces. 

Hoeveel deelnemers aan bod kunnen komen per sessie hangt af van de beschikbare tijd, als groep kunnen jullie dit best onderling afspreken.  

Binnen de groepssupervisie gaan we aan de slag met cases die de groep aanbrengt (schriftelijk, audio- of video-opnames).  Ik vraag je dan ook om je vraag voor de supervisie op voorhand voor te bereiden en na een supervisie vraag ik de supervisant die een casus inbracht om een reflectie te schrijven over de voorbije supervisie.

Denkkader​

Mijn denkkader binnen een supervisietraject vindt zijn wortels binnen het cliëntgerichte experiëntiële gedachtegoed. Ik heb een sterke affiniteit in het begeleiden van psychotrauma (en de daarmee verbonden problematieken) , emotionele processen en eetproblematieken. 

 

Het spreekt voor zich dat ik een onafhankelijke positie inneem ten opzichte van de organisatie waarin jullie werken of opleiding die jullie volgen.  

Ik ben supervisor (aspirant van 2016 - 2022 en vanaf 1/09/2022 supervisor) aangesloten aan de beroepsvereniging voor clientgerichte-experiëntiële therapie (VVCEPC)

bottom of page