top of page

Psychotherapie

Op deze pagina vind je informatie en antwoorden op veel gestelde vragen omtrent therapie en het therapieproces.

Zoals wat therapie voor jou kan betekenen, wat je wel en niet kan verwachten

Wat is therapie?

Het leven is niet altijd een rustig kabbelend beekje en iedereen wordt wel eens geconfronteerd met hindernissen en uitdagingen. Wanneer deze hindernissen en uitdagingen belemmeringen worden in ons dagdagelijks functioneren kunnen we ook de verbinding met onszelf verliezen.  Vaak proberen we dan om (terug) controle te nemen op ons leven rondom ons,  ervaren we spanning (zowel fysiek als emotioneel) en gaan we bepaalde gevoelens en gedachten gaan begraven, negeren,.... Op andere momenten verliezen we de verbinding met onze innerlijke wereld door onze aandacht helemaal te richten op de wereld rondom ons, op mensen, situaties,... . We gaan ons dan focussen op wat er buiten ons zou moeten veranderen zodat we ons beter kunnen voelen, zodat we terug in verbinding kunnen gaan met wie we zijn.  Dit is echter een onbegonnen taak en brengt ons vaak in een eindeloze strijd.  Binnen therapie gaan we de hindernissen en uitdagingen gaan bekijken als kansen om te groeien en de verbinding met onszelf en de wereld rondom ons verder te ontwikkelen.   Het vertrekpunt van therapie is telkens het hier en nu.  

We brengen in kaart welke situaties, herinneringen, overtuigingen, ... al dan niet vanuit het verleden je dagdagelijks functioneren blijven bepalen. Dit zijn onze wegwijzers in therapie.  Binnen therapie gaan we via verschillende methodieken aan de slag om de hindernissen weg te werken zodat je terug vrij en in verbinding met jezelf en de buitenwereld in het leven kunt staan.  Welke methodieken gebruikt worden is telkens afgestemd op jouw noden en jouw levensverhaal.  

Wat is therapie niet

Het doel van de begeleiding hier is om handvaten en hulpmiddelen te ontwikkelen die je in je verdere leven kunt gebruiken en inzetten.  Therapie is echter geen magisch wondermiddel dat meteen alles kan oplossen en wegwerken.   Het is soms een heel proces en vraagt bij momenten heel wat inspanning.  Echte verandering komt van binnenuit en in therapie kunnen wegwijzers gegeven worden.  Tijdens de sessies wordt er ook telkens tijd en ruimte genomen om stil te staan bij wat nodig is. De bedoeling van therapie is dat je jezelf leert helpen om je eigen verlangens en doelen te realiseren in jouw leven, wat ik al verschillende malen benoemde als terug in verbinding gaan met je innerlijke (belevings)wereld en de wereld rondom jou.  Je kan je eigen kracht ontdekken en leren gebruiken. Dit is een geschenk dat je enkel jezelf kan geven.

Voor wie

Binnen de praktijk kunnen kinderen , jongeren, jongvolwassen en volwassen terecht die op hun levenspad moeilijkheden ervaren. Om een zo goed mogelijke begeleiding te kunnen voorzien, kies ik ervoor om me te richten op vragen rond onderstaande thema's: 

 • trauma en traumagerelateerde klachten

  • ingrijpende gebeurtenissen​

  • misbruik

  • ...

 • eetproblematieken

  • anorexia en boulimia​

  • obesitas

  • andere eetgerelateerde problematieken en angsten (vb. angst om over te geven of slikfobie)

  • ...

 • verlies en rouwverwerking

  • verwerken van een verlies​ door overlijden

  • verwerken van verlies van mogelijkheden

  • ...

 • emotionele groeiprocessen

  • gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde​

  • algemeen gevoel van "niet goed in je vel zitten"  of vast te zitten

  • perfectionisme

  • ....

Mocht je een vraag hebben die je niet direct in bovenstaand lijstje ziet, mag je gerust contact opnemen om individueel te bekijken of je met jouw vraag ook hier terecht kan. Indien dit niet zo is, dan bekijk ik eventueel met jou waar je wel terecht kan.  

Image by Hello I'm Nik 🎞

Methodieken

Hieronder geef ik een korte omschrijving van de invalshoeken van waaruit ik werk.  Het is wel belangrijk om aan te geven dat deze in praktijk tijdens therapie vaak door elkaar lopen en dat deze steeds ingezet worden op basis van wat er nodig is voor het therapeutisch proces en wat voor jou werkt.

Cliëntgerichte Experientiële Invalshoek 

 Binnen een cliëntgerichte experientiële invalshoek  staat het proces van groei en ontwikkeling centraal. 

Traumatherapie

Het  voornaamste doel van traumatherapie is het verminderen van de aanwezige symptomen en het vergroten van de veerkracht .

EMDR therapie

EMDR is een revolutionaire en wetenschappelijk
onderbouwde therapie om psychische klachten bij de wortels aan te pakken

Hoe lang duurt een begeleiding?

 

 

Therapie kent geen vast verloop want iedereen en iedere vraag voor begeleiding is uniek.   Het is dan ook moeilijk om op voorhand te bepalen hoelang therapie zal duren of hoeveel sessies er nodig zijn.  Soms zijn een aantal gesprekken voldoende om verder op weg te kunnen (vaak gaat dit om ondersteunende gesprekken of een vraag naar advies) , anderen komen maanden of jaren (soms met pauzes) op gesprek (dit betreft een persoonlijk proces van groei en verandering).   Het doel van therapie is altijd dat je na een (soms intense) periode van begeleiding terug op eigen kracht verder kunt.  Gezien veranderingen onlosmakelijk verbonden zijn met het leven is een proces echter nooit af, wat maakt dat je er ook kan voor kiezen om na afronden af en toe nog eens terug te komen om nieuwe zaken op een rijtje te zetten,  wat bij te tanken,... . 

De duur en frequentie van de sessies worden in onderling overleg bepaald.  Aarzel zeker niet om je vragen en/of twijfels over het therapieverloop te bespreken (vb. de vraag om meer of minder frequent op therapie te komen, gezinsgesprekken,....) 

 

Om een optimale opvolging te kunnen garanderen, raad ik aan om een drietal afspraken vooruit te plannen. Op die manier kan ik ervoor blijven zorgen dat er niet teveel tijd tussen twee afspraken zit, rekening houdend met jullie beschikbaarheid qua dagen en uren en mijn aanwezigheid  om consultaties in te plannen.

In therapie is veiligheid en vertrouwen belangrijk,  het is dan ook vanzelfsprekend dat je kan vertrouwen op mijn discretie en het naleven van mijn beroepsgeheim.   Na een eerste gesprek beslissen we dan ook samen of het zinvol/wenselijk is om samen op pad te gaan.  

bottom of page