top of page
Image by Simon Berger

Eetproblemen & Eetstoornissen

Een van de grootste mythe en misopvatting rond een eetproblematiek blijft dat eten en gewicht de belangrijkste problemen zijn.  Uit ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat deze thema's slechts het topje van de ijsberg zijn.   Binnen de behandeling gaan we op zoek naar de (verschillende) functie(s) van de eetproblematiek.  Een eetstoornis gaat vaak over een verloren verbinding met jezelf en je innerlijke belevingswereld en verstoord contact met de wereld rondom jou.  Om tot herstel te komen is het vaak belangrijk om opgelopen kwetsuren te doorwerken en te helen. 

 

Eetstoornissen/ Voedingsproblemen komen voor in verschillende vormen:

- Anorexia Nervosa (AN), waaronder het restrictieve type en het type met eetbuigedrag en purgeren

- Boulimia Nervosa (BN) 

- Eetbuien (Binge Eating Disorder; BED)

- Obesitas

- Body Dismorphic Disorder

- Andere niet gespecificeerde eetstoornissen (OSFED), waaronder Pica, Ruminatiestoornis, ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)

- Bulimarexia (combinatie van AN, BN en BED)

- Orthorexia

 

Binnen de behandeling kan gebruik gemaakt worden van verschillende methodieken (creatief, gesprekstechnieken, EMDR,...). Samen gaan we op zoek naar het terug herstellen van een gezonde verbinding met je binnenkant en de wereld rondom je heen.  

 

Om de behandeling te optimaliseren kan het belangrijk zijn  om ook in overleg te gaan met behandelende artsen en eventueel ook voedingsdeskundigen. 

 

bottom of page