top of page

Traumatherapie

Traumatherapie heeft als doel om de aanwezige symptomen te reduceren zodat je (terug) beter kunt functioneren en ook je eigen emoties, gedachten en gedrag meer onder controle hebt.  Een ander belangrijk doel is het vergroten van je veerkracht door terug verbinding te maken met de rijkdom van de innerlijke wereld, dit in verbinding met de wereld rondom jou.  

 

Binnen een traumabehandeling kunnen we grofweg drie basisprincipes onderscheiden (het is wel belangrijk om te weten dat deze in praktijk vaak in elkaar overlopen).  

* STABILISEREN: 'Balans in het hier en nu' 

Dit eerste principe richt zich op het in kaart brengen van de huidige klachten en het vergroten van de draagkracht om zo tot een grote innerlijke rust te komen.  Dit zorgt vaak al voor een vermindering van symptomen en klachten (vb. verhoogde prikkelbaarheid, slaapproblemen, herbelevingen,...)

* VERWERKEN OF DOORWERKEN: 'Terug naar toen en daar`

Wanneer de draagkracht terug voldoende is en je vaardigheid om terug tot rust te komen in confrontatie met heftige emoties, dan wordt de focus verlegd naar het verwerken van de aspecten van de ingrijpende gebeurtenissen die in het hier en nu nog altijd een invloed hebben. 

INTEGRATIE EN (HER)ORIËNTATIE: ' Mijn leven: verleden, heden en toekomst'

Dit deel van de therapie richt zich naar het terug verder schrijven aan je eigen levensverhaal waarbij je verleden, heden en toekomst een plek krijgen zonder dat deze een negatieve invloed hebben op je functioneren.  

bottom of page