top of page

Trauma & ingrijpende gebeurtenissen

 

"It is madness to hate all roses because you got scratched by one thorn,

to give up your dreams because one did not come true." 

 

Antoine Saint-Exupery

Wanneer er gesproken wordt over trauma dan wordt er vaak gedacht aan gebeurtenissen met een zeer grote impact (vb. terroristische aanslag, gewapende overval, seksueel misbruik) maar ook situaties met een minder zichtbare impact kunnen sporen nalaten.   Wanneer je het woord trauma opzoekt in een woordenboek dan vind je: 

   trau·ma (de/het; v(m) en o; meervoud: trauma's, traumata)

   1 verwonding  

   2 (psychologie) hevige geestelijke aandoening die een stoornis veroorzaakt  (BRON: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/trauma)  

Ingrijpende gebeurtenissen en/of traumatische ervaringen kunnen jarenlang blijven doorwerken en verschillende soorten klachten veroorzaken.  Vaak zorgt het voor heel veel overweldigende emoties en gevoelens die je kan doen vervreemden van je eigen binnenwereld en de wereld rondom je heen.  Met de term trauma bedoel ik de verschillende soorten kwetsuren, dit zowel kleine als grote/ zichtbaar of onzichtbaar die een blijvende impact hebben op je dagelijks functioneren.   

Een ingrijpende gebeurtenis roept vaak heel veel verschillende emoties en gevoelens op die elkaar vaak in sneltempo afwisselen.  Het ene moment overheerst de kwaadheid, het ander moment het intense verdriet en pijn en nog weer een ander moment overheerst de angst en paniek.  Het lijkt alsof je op een rollercoaster van emoties zit. 

Veel voorkomende emoties en gevoelens zijn: Verdriet, angst, machteloosheid; schuld en schaamte, onbegrip en kwaadheid. 

Een ander vaak aanwezig gevolg van een ingrijpende situatie is het precies opnieuw (her)beleven van de gebeurtenis; dit wordt ook soms wel algemeen flashbacks genoemd of intrusies. Dit kan zowel in de vorm van beelden, dromen, ...

Het kan ook zijn dat je je weinig herinnert over wat er is gebeurd of dat je het gevoel hebt omtrent de gebeurtenis niets te (kunnen) voelen.  Dit kan betekenen dat je je (onbewust) afschermt en/of afsluit voor wat er is gebeurd. Vaak is dat een manier om jezelf te beschermen.  Doen alsof het niet gebeurd is of er niets rond voelen kan op verschillende manieren.  Het kan door het vermijden of ontwijken van gedachten en/of gevoelens die met de gebeurtenis te maken hebben; door jezelf af te sluiten van de buitenwereld of je innerlijke wereld; door geheugenverlies (vb. het niet meer kunnen herinneren van belangrijke momenten van de gebeurtenis).

Door de veelheid van emoties, gedachten, gevoelens,... kunnen ook andere domeinen van je dagelijks leven hinder ondervinden en kunnen soms ook andere klachten ontstaan; slaapproblemen (problemen met in- en/of doorslapen; nachtmerries,...); verhoogde prikkelbaarheid; concentratieproblemen; problemen naar geheugen toe; lichamelijke reacties (zweten, gespannen gevoel, hartkloppingen, pijnen, duizeligheid, verstoorde relatie met eten,...).

Wanneer klachten te lang (en te heftig) aanwezig blijven kan dit leiden tot depressies, angsten,... 

Behandeling 

Ik volgde mijn opleiding tot psychotraumatoloog aan het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie, BIP en blijf ook heel wat bijscholingen volgen om op de hoogte te blijven van de recente evolutie in de behandeling van stress-, trauma en traumagerelateerde klachten. 

Meer info over traumabehandeling vind je hier:    

bottom of page